Manuál

Editace lístku (vkládaní sortimentu)

Vysvětlení funkčnosti jednotlivých tlačítek

Sbalit
červeným tlačítkem Sbalit zavřete detailní členění celého lístku a zobrazí se vám pouze názvy hlavních kategorií. Mají-li nalevo vedle názvu dvojici šipek, můžete snadno měnit jejich pořadí na principu držet a táhnout či je pomocí červeného kolečka s křížkem odstranit.
Rozbalit
zeleným tlačítkem rozbalit naopak rozbalíte hlavní kategorie a vidíte sortiment, který se pod nimi ukrývá. Ostatní funkčnost zůstává zachována.
Našepávač
zeleným tlačítkem zapnete funkci dokončování slov, tj. začnete psát Tu a aplikace vám sama nabídne dokončení názvu produktu, který začíná slovem Tu, například Tullamore Dew, abyste nemuseli celý název vypisovat. Stisknutím červeného tlačítka dokončování slov zase vypnete.
+ Přidat
tlačítkem přidat u kategorie / název, přidáte na konec sortimentu novou kategorii, kterou můžete libovolně pojmenovat a přesunout na vámi požadované místo.
Zlom stránky
zaškrtnete-li zlom sloupce u kategorie, celá kategorie i všechny kategorie za ní se přesunou do dalšího sloupce (na další stránku). Doporučujeme používat až po zhlédnutí náhledu.
+ objem
zeleným tlačítkem objem přidáte druhý sloupec objem a druhý sloupec cena. U tvrdého alkoholu je v tomto sloupci automaticky předvyplněn objem malého panáku, tj. 0,02 l, u ostatních kategorií můžete do této kolonky vepsat jakékoliv číslo, za které se automaticky doplní zkratka litrů, či zkratku slova (za písmena např. bal., ks se zkratka litrů nedoplňuje).
X objem
červeným tlačítkem objem naopak druhý sloupec objem a cena odstraníte.
+ podkategorie
zeleným tlačítkem podkategorie přepnete obecné členění dané kategorie na detailnější (likéry, vodka, rum, ostatní destiláty), červeným tlačítkem X podkategorie se naopak vrátíte jen k obecnému členění.
Zobrazit název
máte-li zapnuté zobrazování podkategorií, automaticky se vám po exportu na lístku zobrazí názvy jednotlivých podkategorií, odškrtnete-li zobrazit název, název této podkategorie se na lístku nezobrazí a mezi podkategorie bude vložen jen volný řádek jako optický předěl.
X
tímto červeným tlačítkem odstraníte položku či kategorii. Položky a kategorie, které toto tlačítko nemají, nejdou z lístku odstranit ani přejmenovat. POZOR, odstranění je nevratné!
Šipky nahoru dolů
pomocí těchto šipek můžete jednotlivé položky i celé kategorie přesouvat na principu držet a táhnout, tj. myší kliknete na šipku, stále držíte levé tlačítko a pohybem myši nahoru, dolů táhnete položkou na požadované místo a teprve zde levé tlačítko myši uvolníte. Pozor, položky však nejdou přesouvat mezi jednotlivými kategoriemi (podkategoriemi) a položky bez šipek nejdou přesouvat vůbec a musí být zachováno jejich umístění na přední pozici v kategorii.
+ přidat řádek
tímto tlačítkem přidáte novou položku na konec dané kategorie a ve sloupci objem u ní budete mít předvyplněn stejný objem jako u položky jí předcházející.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
 Pracuji...